Jumaat, 6 November 2009

AL-QURAN : TAFSIR BIL MA'THUR & TAFSIR BIRRA'YI

Ada 2 jenis tafsir Al-Quran
1. Tafsir Bil Ma'thur. Antara kitab dibidang ini ialah kitab Tafsir Ibn Jarir Attobari.
2. Tafsir Bir'ra'yi. Karya Imam Fakhruddin Arrazi dalam kitabnya Attafsir Alkabir