Rabu, 11 November 2009

FIQH -DEFINISI JIHAD

Dari segi bahasa
Jihad bermaksud mengerahkan segenap kekuatan dalam perkara apa sahaja yang dapat dikatakan jihad.

Dari segi Syara'
Jihad merupakan satu jenis ibadah yang tertentu dalam syariat Islam. Iaitu pengerahan segenap kekuatan dan kemampuan dalam berperang fi sabilillah dengan jiwa, harta, lisan dan sebagainya.